Všeobecné informácie


Chcete dosiahnuť vyššie vzdelanie?
Chcete študovať a zároveň získať prax?

Ponúkame Vám alternatívne študijné odbory na vyššom odbornom štúdiu:
Získate terciárne vzdelanie s právom používať titul DiS.

Tešíme sa na Vás!Štúdium v týchto odboroch je personálne a technicky zabezpečené na vysokej úrovni.


Výučbu zabezpečujú nielen učiteľia školy, ale aj odborníci z univerzít a praxe.Technické vybavenie školy:
  • CNC laboratórium
  • CNC sustruh
  • CNC frézovačka
  • 3D meracie centrum
  • Cvičná firma

Výučba z dôrazom na CNC:
  • obsluha CNC
  • príprava v programoch CAM
  • 3D meranie
  • CAD systémy