Vychovávatelia
Ing. Puzder Erzsébet
Zástupkyňa riaditeľkyIng. Lučai Veronika
VychovávateľkaAlbert Éva

Vychovávateľka

Mgr. Domonkoš Katalin
Vychovávateľka


Ing. Dupály József

Vychovávateľ


Bc. Libová Eva

Vychovávateľka


Šnír Kornélia

Vychovávateľka


PhDr. Štefanco Judit

Vychovávateľka


Ing. Szelecz Gyula

Vychovávateľ


Helena Karabašová
Nočná vychovávateľka


Lőrincz Zsuzsanna

Vychovávateľka
             
     Peterčák Peter

Nočný vychovávateľ


Ing. Šimková Katarína

Vychovávateľka
     Mgr. Bódiová Erika 

Vychovávateľka
                 
        Ing. Kormošová Kristína
           Vychovávateľka (materská dovolenka)