Krúžky v ŠI


Krúžky v školskom roku 2014/2015 na ŠI:


 • Stolnotenisový krúžok – chlapci – Kornélia  Šnírová
 • Stolnotenisový krúžok – dievčatá – PhDr. Judita Štefancová
 • Šachový krúžok – Ing. Július Szelecz
 • Futbalový krúžok a loptové hry  – Ing. Jozef Dupály
 • Pohybovo-relaxačný krúžok – dievčatá – PhDr. Judita Štefancová
 • Pohybovo-relaxačný krúžok – chlapci – Ing.Jozef Dupály
 • Výtvarný krúžok – Zsuzsanna Lőrincz
 • Remeselnícky krúžok – Eva Albertová
 • „Kolibri  – Internátný časopis“ – Ing. Veronika Lučaiová , Bc. Eva Libová
 • Pokerový krúžok – Ing. Július Szelecz
 • Krúžok varenia a stolovania – Eva Albertová, Ing. Ľudmila Frankovičová
 • Filmový krúžok – Ing. Veronika Lučaiová
 • Literárny krúžok – Ing. Július Szelecz
 • Debatný krúžok – Bc. Eva Libová
 • Environmentálny krúžok – Ing. Beáta Močáryová