Odbory‎ > ‎

Technické lýceum

3918 6 Technické lýceum

Požiadavky na prijímacie pohovory: 

Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika

Profil odboru:

Tento študijný odbor skladbou vyučovacích predmetov vytvára výborné predpoklady pre vysokoškolsé štúdium, najmä technického smeru, ako aj predpoklady vykonávať niektoré povolania v oblasti techniky a informatiky.

Možnosti ďalšieho štúdia:

Bakalárské a inžinierské štúdium technického zamerania, pomaturitné špecializačné štúdium

Možnosti zamestnať sa:

Povolania v oblasti informatiky a výpočtovej techniky, informačných a sieťových technológií ako počítačový technik, správca počítačovej siete, programátor, dizajner web stránok, prevádzkový programátor, správca databáz, odborný technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky, odborný obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a podobne.