Odbory‎ > ‎

Obchodná akadémia

Požiadavky na prijímacie pohovory: 

Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika

Profil odboru:

Charakteristickou črtou odboru Obchodná akadémia je široko koncipovaná odborná orientácia.  Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu a v ďalších službách.

Možnosti ďalšieho štúdia:

3 ročné Vyššie odborné štúdium , štúdium na slovenských a maďarských univerzitách a vysokých školách