Odbory‎ > ‎

Manažment regionálneho cestovného rúchu

632M - Manažment regionálneho cestovného ruchu

Požiadavky na prijímacie pohovory: 

Prijímacia skúška – maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika.

Profil odboru:

Majú poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete, sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie.

Možnosti ďalšieho štúdia:


Možnosti zamestnať sa:

manažér strednej úrovne, v podnikoch cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v sprievodcovskej činnosti a v iných službách aj ako samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu.