O škole‎ > ‎

UčiteliaIng. Matej Éva
riaditeľka školy


E-mail: mateje@ipari.sk

Ing. Caban Mária
zástupkyňa riaditeľky

E-mail: caban@ipari.sk


Ing. Puzder Erzsébet

zástupkyňa riaditeľky, vedúca školského internátu

E-mail: puzdere@ipari.sk
Mgr. Valéria Dolineková

slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazykI
ng. Lýdia Dedinská, PhD.
učiteľ odborných predmetov - elektrotechnikaMgr. Nagy Fülöp Dóra

informatika, matematika

E-mail: fulopd@ipari.sk

Ing. Bojčík Jusztina

nemecký jazyk

E-mail: j.bojcik@gmail.com


Ing. Dulina Timea
učiteľ odborných predmetov - ekonómia

E-mail: dulinova.timea@gmail.comMgr. Kovács Andrea, DiS

matematika, fyzika, informatika

E-mail: kovacsa12@gmail.com


Ing. Köböl Edit

učiteľ odborných predmetov - ekonómia

Email: kobol.editke@gmail.com


Ing. Mičák Zsuzsanna
učiteľ odborných predmetov - strojárstvo

E-mail: micakz@ipari.skIng. Szerdi Judit
učiteľ odborných predmetov - strojárstvo

E-mail: szjudith27@gmail.com


Mgr. Szűcs Anita

informatika, matematika

E-mail: fabera@ipari.sk


Ing. Tobákoš Rozália

učiteľ odborných predmetov - ekonómia

E-mail: tobakosr@ipari.sk


Ing. Válent Béla
učiteľ odborných predmetov - strojárstvo

E-mail: valentb@ipari.skMgr. Válent Katalin
maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, etická výchova

E-mail: valentk@ipari.skMgr. Molnár László
maďarský jazyk a literatúra, pedagogická psychológia
Ing. Paulinsky Eugen

anglický jazyk


Ing. Asszonyi Árpád

učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika

E-mail: aszonyia@ipari.sk

Ing. Herditzky Attila, PhD.

učiteľ odborných predmetov - strojárstvo

E-mail: attila.herditzky@gmail.com

Ing. Kankula Zoltán

učiteľ odborných predmetov - strojárstvo

E-mail: kankula@ipari.sk

PaedDr. Rigó Gyula, PhD.
maďarský jazyk a literatúra, dejepis
výchovný a kariérový poradca

Tamás Belá

náboženská výchovaZoltán Orémus

náboženská výchova