O škole‎ > ‎

Rada školy

Zloženie Rady školy od ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 17. 5. 2016:

 1. Ing. Hanesz Angelika
 2. Ing. Iván László
 3. JUDr., Ing. Konkoly Jozef
 4. Mgr. Kmecko Gabriela
 5. Ing. Kovács Olivér
 6. Kovács Imre 
 7. PaedDr. Rigó Gyula, PhD. - predseda Rady školy
 8. Šimko Tímea 
 9. PhDr. Štefancová Judita - podpredseda Rady školy
 10. Sitáš János
 11. Tamásová Szilvia