Logo školy‎ > ‎Stiahnuť‎ > ‎

asc EduPage App

ŠKOLA
POD PALCOM

Menej práce pre učiteľa.
Aktuálnejšie informácie pre rodiča.

Konečne moderná škola

Jedna šikovná aplikácia naplní telefón alebo tablet školou. Od rozvrhu, známok, dochádzky cez
školské oznamy až po domáce úlohy.


Učiteľ

Cez mobilnú aplikáciu aSc EduPage môžu učitelia zadávať známky, domáce úlohy alebo triednu knihu priamo na hodine. Zadané údaje sa automaticky prenesú do školského systému, netreba ich už druhýkrát zapisovať. Rodičia Vás budú velebiť za aktuálne informácie.


Rodič

Známky, dochádzka, domáce úlohy, informácie o písomkách či skúšaní, preberané učivo, ospravedlnenky, príchody do školy, rozvrh, suplovanie.  Všetko do pár minút po zadaní priamo v mobile.


Vedenie

Spokojnejší rodičia a menej práce pre učiteľov? A to všetko v cene aSc Agendy, takže nemusím nič navyše platiť? Už chápem, prečo aSc používa 90% slovenských škôl.